Կրթահամալիրի դասարանի, խմբի, ճամբարային ջոկատի` աստղացուցարան այցելելու կարգ

 

  1. Աստղացուցարանի ցուցադրությունն սկսվում է`  ժամը 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800:
  2. Ցուցադրության տևողությունը մինչև 45 րոպե է:
  3. Մինչև հաջորդ ցուցադրությունն ընկած ժամանակամիջոցն օգտագործվում է աստղացուցարանը օդափոխելու համար:
  4.  Աստղացուցարան այցելում  են խմբերով` 1-4 դասարանցիները`  10-20 հոգիանոց, 5-12-րդ դասարանցիները՝ 10-15:
  5. Աստղացուցարան այցելում են նախօրոք կազմած գրաֆիկին համապատասխան:
  6. Աստղացուցարան այցելությունների գրաֆիկը կազմում է Արմինե Ղազարյանը` հայտերի հիման վրա:
  7. Գրաֆիկը հրապարակվում է http://krtaser.mskh.am/ենթակայքում: