Պարուրաձև Գալակտիկաներ

 Պարուրաձև գալակտիկաներն այնպիսի օբեկտներ են, որոնք կենտրոնական մասը շատ պայծառ է, իսկ միջուկից դեպի տարբեր կողմեր տարածվում են պարուրաթևերը:Այսպիսի գալակտիկաների կենտրոնական ամբողջ մասը կարծես թե սուզված է գազի և աստղերի  թույլ շողացող ամպի մեջ: Հեռու տարածությունից դիտողի համար կենտրոնական մասի աստղերը միաձուլվում են, և անգամ հզոր աստղադիտակներով հնարավոր չի լինում դրանք առանձին- առանձին տեսնել: Պարուրաձև գալակտիկաների թվին է պատկանում մեզ ծանոթ գալակտիկաների գրեթե կեսը, այդ թվում  նաև Անդրոմեդան և մեր Ծիր Կաթինը: