Խավարումների բնույթը

 Լուսնի խավարման ժամանակ մեր մոլորակի արբանյակը` Լուսինը, հայտնվում է Երկրի ստվերում, դա տեղի է ունենում լիալուսինների ժամանակ, սակայն խավարումը լինում է միայն այն դեպքում, երբ լուսինը հայտնվում է Երկրային և լուսնային ուղեծրերի հատման կետում, այսպես կոչված, <<լուսնային հանգույցների կետում>>:

Արեգակի լրիվ Խավարումը տեսանելի է երկրագնդի մակերևույթի միայն մի նեղ գոտում, այնտեղ, ուր ընկնում է Երկրի ստվերը: Երկիրը կանգնած չէ տեղում, այն պտտվում է իր առանցքի շուրջը, ուստի մոլորակի վրա ստեղծվում է մի գոտի, որտեղ արևի խավարումը ներկայանում է իր ողջ գեղեցկությամբ: Այդ գոտու մերձավոր շրջաններում կարելի է դիտել միայն խավարման մասնակի փուլերը, երբ Լուսնի սկավառակը ամբողջովին չի ծածկում Արեգակի սկավառակը: